ญี่ปุ่นจะจำกัดสิทธิทำงานของผู้ขอลี้ภัย

ญี่ปุ่นจะจำกัดสิทธิในการทำงานของผู้ขอลี้ภัยตั้งแต่วันจันทร์หน้า เนื่องจากจำนวนผู้ขอลี้ภัยเริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ
กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นประกาศว่า ตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงนี้จะให้สิทธิทำงานเฉพาะผู้ที่ทางการพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ขอลี้ภัยอย่างแท้จริง ส่วนผู้ยื่นขอลี้ภัยซ้ำ ๆ และผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบตั้งแต่ต้นจะถูกกักตัวในศูนย์กักกันเมื่อวีซาหมดอายุ นางโยโกะ คามิคาวะ รัฐมนตรียุติธรรมแถลงข่าวในวันนี้ว่า รัฐบาลต้องการทุ่มเท

อย่างเหมาะสมให้กับผู้ลี้ภัยที่ต้องการความคุ้มครอง การเปลี่ยนแปลงระเบียบการทำงานนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลไม่อยากรับผู้ลี้ภัยอีก

ระบบใหม่จะทำให้ผู้ขอลี้ภัยร้อยละ 60 ไม่สามารถทำงานได้ ขณะที่ระบบปัจจุบันผู้ขอลี้ภัยที่วีซายังไม่หมดอายุจะสามารถขอต่ออายุการทำงานในญี่ปุ่นระหว่างที่ทางการกำลังพิจารณาคำขอลี้ภัย รัฐบาลมองว่า ระบบนี้เปิดช่องให้คนขอลี้ภัยมากขึ้นเพื่อเป็นหนทางหางานทำ ก่อให้เกิดตลาดแรงงานสีเทา เพราะภาคธุรกิจพากันจ้างงานผู้ขอลี้ภัย เนื่องจากขาดแคลนแรงงานชาวญี่ปุ่นตามจำนวนประชากรที่ลดลง ข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นเผยว่า ช่วง 9 เดือนแรกของปีก่อน ทางการรับผู้ลี้ภัยเพียง 10 คน ขณะที่มีผู้ยื่นขอลี้ภัยกว่า 14,000 ราย เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 80 จาก 9 เดือนแรกของปีก่อนหน้านั้น ส่วนข้อมูลผู้ถูกกักตัวจนถึงปี 2559 อยู่ที่ 417,383 คน.-

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย